VVN zet nog steeds in op een veiliger verkeer

Veilig Verkeer Nederland is een organisatie die zich inzet voor een veiliger verkeer in Nederland. De organisatie bestaat dit jaar 80 jaar en het heeft in zijn lange historie een grote bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Zo mogen we VVN bedanken voor het feit dat bijna alle kinderen vandaag de dag onderwijs over het verkeer ontvangen op scholen en heeft VVN een grote rol gespeeld voor de aandacht van goede fietsverlichting en remmen voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast heeft VVN verschillende campagnes gevoerd tegen alcohol in het verkeer.

Een veilige deelname aan het verkeer is volgens VVN een basisrecht waar iedereen in Nederland recht op heeft. Vooral zwakke verkeersdeelnemers zouden volgens VVN beter beschermd moeten worden, omdat zij verreweg het meest kwetsbaar zijn. Voetgangers, kinderen, ouderen en mensen met een bescherming kunnen zich dankzij VVN dus veiliger in het verkeer voelen.

De laatste jaren besteedt VVN steeds meer aandacht aan agressie in het verkeer. Het valt volgens de organisatie op dat er in Nederland in toenemende mate agressie in verkeer voorkomt en het is dus zaak om dit terug te brengen. VVN lanceerde daarom bijvoorbeeld in 2007 een campagne tegen het gebruik van de middelvinger in het verkeer.

De campagne was vooral gericht op jongeren tussen de 16 en 26 jaar en VVN vroeg aan weggebruikers van deze leeftijd om een ander handgebaar te bedenken dat ter vervanging van de middelvinger kon worden gebruikt. Er werd op deze website een grote poll gehouden en vele jongeren stemden daar op een nieuw sorrygebaar. Het sorrygebaar dat uiteindelijk won was een opgestoken open hand. Het werd door VVN voorgedragen als alternatief voor de middelvinger die agressiviteit zou uitstralen.

Wat VVN in de toekomst voor een veilig verkeer in Nederland zal betekenen is op dit moment uiteraard moeilijk te zeggen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de organisatie ook in de toekomst een significante bijdrage zal leveren aan een hogere verkeersveiligheid in Nederland.