De top 10 ergernissen in het verkeer

Ergernissen in het verkeer kunnen tot gevaarlijke situaties leiden en het staat buiten kijf dat het elimineren van ergernissen de verkeersveiligheid ten goede zal komen. Het is dus belangrijk dat we moeten proberen te voorkomen dat ergernissen optreden.

Daarvoor moeten we echter wel weten wat de grootste ergernissen zijn. Hieronder volgt een lijstje van de grootste ergernissen in het verkeer in 2012.

  1. Mensen die bumperkleven (49%)
  2. Mensen die agressief rijden (46%)
  3. Mensen die rijden met alcohol en/of drugs op (41%)
  4. Mensen die hun richting niet aangeven (22%)
  5. Mensen die onnodig links rijden (20%)
  6. Mensen die binnen de bebouwde kom te hard rijden (16%)
  7. Mensen die op het laatste moment nog willen ritsen (15%)
  8. Mensen die rechts inhalen (12%)
  9. Zondagsrijders (11%)
  10. Drempels (9%)

Zoals uit de bovenstaande lijst blijkt zijn bumperkleven, agressief rijgedrag en alcohol en/of drugs verreweg de grootste ergernissen in het verkeer. Bijna elke ergernis in de top 3 heeft twee keer zoveel stemmen gekregen als de nummer 4 en daarmee kunnen we dus stellen dat ergernissen uit de top 3 voor veel meer automobilisten een probleem vormen.

Toch lijkt het moeilijk om de problemen aan te pakken. De afgelopen jaren bestond de top 3 elk jaar uit dezelfde ergernissen en er lijkt dus, ondanks vele pogingen van onder andere Veilig Verkeer Nederland, weinig te veranderen. De hoop is echter nog niet opgegeven en ook dit jaar zullen verschillende organisaties en de overheid zich weer volop inzetten om ergernissen in het verkeer te verminderen. Ze willen dit bereiken door nog meer campagne te voeren en door de politie strenger toezicht te laten houden op zaken uit de lijst.

We zullen nog een jaartje moeten wachten om erachter te komen of het terugdringen van ergernissen daadwerkelijk zal gaan lukken. Het onderzoek zal dan opnieuw worden uitgevoerd en de resultaten zullen ons duidelijkheid geven over de effectiviteit van de maatregelen.