50 procent van jongeren met smartphone achter het stuur

smartphone-auto

50% van de jongeren in Nederland tussen de 17 en 34 jaar, gebruikt de smartphone achter het stuur. Dit is opmerkelijk, want 84% van deze jongeren beseft dat dit levensgevaarlijk kan zijn. Ook geven ze aan het niet acceptabel te vinden als een buschauffeur achter het stuur met een smartphone zit. Dit blijkt uit een onderzoek onder 730 jongeren, dat mei 2014 werd uitgevoerd in opdracht van Stichting TeamAlert.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat in dat 5 tot 25 procent van de verkeersongelukken in relatie staan met het gebruik van telefoons achter het stuur. Ongeveer 30% van de jongen zegt dat ze tijdens het rijden daadwerkelijk worden afgeleid. Door het gebruik van een smartphone in de auto, is de blik niet meer op weg gericht. Daardoor wordt niet alles goed gezien en wordt er trager gereageerd.

Uitknop voor social media

Als automobilisten een tweet of WhatsApp-bericht binnenkrijgen, reageren ze volgens verkeerspsycholoog Marjan Hagenzieker van het SWOV vaak in een reflex. Het bericht móet gelezen worden. Volgens Hagenzieker zijn voorlichtingscampagnes en streng politietoezicht niet afdoende om het gebruik van de smartphone achter het stuur te beperken. Ze vindt dat de techniek ingeschakeld moet worden om bestuurders te helpen. Volgens haar zou het goed zijn als bepaalde telefoonfuncties , zoals het gebruik van social media, uitgezet kunnen worden. Hagenzieker meldt dat er apps ontwikkeld worden die bij een bepaalde snelheid, functies van de smartphone uitschakelen. Een volgende stap is dat vanaf een bepaalde snelheid, de auto dit doet. Verschillende autofabrikanten zijn hier al mee bezig.